Ticari Defterler

Ticari Defterler

Ticari Defterler

Ticari Defterler, Tacir mutlak suretle; yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteri tutmak zorundadır. Defterlerinde; ticari işlemlerini, işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap döneminde elde edilen ekonomik sonuçlarını aleni bir şekilde belirtme mecburiyeti vardır. İşletmenin gelişimi defterlerden kolaylıkla takip edilebilmelidir. Defterlerin elektronik ortamda tutulması ise pek tabii ki mümkündür.

-Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulmalıdır.

-Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanılmışsa eğer bunların anlamları açıklanmalıdır.

-Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar; eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmalıdır.

-Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez.

-Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır.

-Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde ya da veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir.

-Defterler, sahibinin lehine veya aleyhine olacak şekilde mahkemede delil olarak kullanılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.