Rekabet Hukuku

Ekonomik etkinliklerin tür sayısının arttığı güncel serbest piyasa sisteminde, yarış hukukunun önemi de gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Her gün yeni kavramların ortaya çıktığı, teknolojik ve ekonomik değişimlere çok çabuk reaksiyon vermekte olan yarış ve rekabet hukuku alanında, hukuk büromuz olarak müvekkil odaklı bir çalışma sistematiği benimsiyoruz.

Ekonominin komplike yapısı kapsamında çok türlü ve daha önceden öngörülemeyecek yarış hukuku sorunları ile karşı karşıya kalan müvekkillerimizin parametre hukuki gereksinimlerini yarış işin ehli ekibimiz özenle ele alır. Rekabet hukuku incelemeleri, yarışa Ahenk uygulamalarının uygulanması, birleşme ve devralmalar, birçok sözleşme ve bayilik sistemlerinin tasarımı konusu ile ilgili müvekkillerimize Avrupa Birliği ve Türk asıllı rekabet hukuku perspektifinden kıyaslamalı analizlerle hukuki destek sağlamaktadır. Hukuk Büromuzun yarış hukuku konusu ile ilgili hizmetleri bilhassa aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Rekabet İncelemeleri Kapsamındaki Süreçlerin Yürütülmesi

Türkiye’de faaliyette bulunan bütün firmaların bazı zamanlar yarış tahkikatlarına maruz kalabileceği dikkate alındığında, bu tür incelemelere hazırlıklı olmanın ve doğru vakitte en özellikli hukuki yardıma ulaşabilmenin ne denli mühim olduğunun farkındayız. Müvekkillerimizin karşı karşıya kalabilecekleri birçok yarış incelemesinde ekibimiz, sahip olduğu yarış hukuku konusu ile ilgili ki deneyimini, sektörel düzenlemeler konusundaki bilgileri ile beraber harmanlayarak Rekabet Kurumu nezdindeki bütün aşamalarda müvekkillerimizi temsil eder.

Uyumlu eylem, maddi değer belirlenmesi, bölge ve müşteri kısıtlamaları içeren yatay ve dikey anlaşmalar gibi çok türlü ihlal iddialarından doğabilecek bu incelemelerde hukuk büromuz olarak doğru bir hukuki taktiğin belirlenmesinin önemine ve faydasına inanıyoruz. Rekabet hukuku yöntem analizlerin çokluğu, daha önceden öngörülebilmekte olan net yanıtlar vermenin çetinliği ve her dosyanın kendisine has nitelikleri arasında değerlendirilmesi gereği sebebiyle, tüm öğelerin kurum nezdinde doğru biçimde ortaya konulması sonuç açısından belirleyici bir neden olarak ön safa çıkıyor olmaktadır.

Rekabet Hukukunun Yeri

Rekabet hukuku özelinde 4054 sayılı Kanun’un 5. bölüm geçersizlik ve tazminat hususları düzenlemelerinde büyük oranda 818 sayılı Borçlar Yasası’nın (BK) ve bu kanunun yerine 1.7.2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe katılan 6098 sayılı Türk asıllı Borçlar Yasası’nın (TBK) klasik prensipleri geçerlidir. Anılan kanunlarda bulunan birkaç prensiplerden münferit bir hal aldığı göze çarpmaktadır:

– m.81 (BK. m.65)’in 4054 sayılı Kanun’dan dünyaya gelen ihtilaflara uygulanmayacağına dair 4054 sayılı Kanun m.56/II
– Zararın hesaplanması ve tazminine dair 4054 sayılı Kanun m.58
– 4054 sayılı Kanun’un 56.

Bütün bunlara ek olarak danışmanlık işlemleri içinde hukuk büromuzdan yardım alabilirsiniz.

Tüm sorularınız için iletişime geçin

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.