İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuİş ve sosyal güvenlik hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerden doğan hak ve yükümlülükleri düzenleyen bir hukuk alanıdır. Bireysel hukuk, grup hukuku ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmaktadır. Ekonomik hayatın kurumsallaşmasıyla birlikte önemi daha da artan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, günümüzde çalışanların sosyal refahını artıran çözümler sunmaktadır. İşe alım ve işten çıkarma işlemleri, iş sözleşmeleri ve şirket kuralları, işten çıkarma ve işe iade, kıdem tazminatı ve işten çıkarma, yasal işten çıkarma, iş kazaları, iş değişiklikleri, işveren değişiklikleri, organizasyonel değişiklikler İş ve Sosyal Güvenlik Kanununun bir parçasıdır.

İş Hukuku İlkeleri

İşçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri geliştirerek hukuki sorunların önüne geçmek ve işverenlerin yasal prosedürlere uygun olarak çalışmalarını sağlamak amacıyla uygulanan iş ve sosyal güvenlik hukuku belirli esaslara dayandırılması. Bu ilkede işçileri yasal koruma yoluyla koruma ilkesi esastır. Refah devleti ilkelerine göre faaliyet gösteren ülkelerde asgari çalışma koşulları, toplu pazarlık, örgütlenme hakkı ve grev hakkı bu ilkeler tarafından korunmaktadır.

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarındaki yasal ve sözleşme hükümleri belirsiz ise işçi lehine yorum yapılır. Ancak, çalışan dostu bir yorumun toplum üzerinde olumsuz bir etkisi varsa, bu yorum sınırlandırılmalıdır. Aynı zamanda lehinize hukuka aykırı yorumlar yapmamalısınız. Bu ilkeler aynı zamanda iş hukukuna da yön vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunları Hangi Davaları Kapsar?

İş ve sosyal güvenlik hukuku, çalışanların ve işverenlerin karşılıklı haklarının hukuken nasıl kullanılacağını anlatan bir hukuk dalıdır. Çalışan emekliliğinden emeklilik sürecine, işverenin işten çıkarılmasına ve emekliliğine kadar çalışma hayatının tüm unsurları bu hukuk departmanı ile uyumludur. Hukuk büroları, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında müvekkillerini temsil edebilir ve hizmet verebilir.

Şirket içi politika ve yönergelerin geliştirilmesi, iş hukuku hakkında bilgi, iş ve iş sözleşmelerinin devri için hazırlık, ikramiyelerin hazırlanması, ikramiyelerin ödenmesi ve sosyal haklar için gerekli diğer prosedürler, geçerli çalışma ortamına uygunluk Müşterilere güvenlik kanunları, protokoller, savunma çağrıları, uyarılar ve sonlandırmalar ve hepsinden önemlisi hazırlıktır. Hukuk büromuzdan hizmet alabilirsiniz. Size istediğiniz tüm faydaları sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Tüm sorularınız için iletişime geçin

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.