Medeni Hukuk

Medeni hukuk; özel hukuk olarak tanımlanır ve kişilerin birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerini içeren hukuk dalıdır. Borçlar hukuku, Aile hukuku, Miras Hukuku, Eşya hukuku ve Kişiler hukuku; Medeni hukuk içerisinde yer alır. Aslında Medeni hukuk, bir hukuk dalından çok hukukun özünü kapsayan bir terimdir.

Medeni hukuk: kişi hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere kendi içerisinde beş ana hukuk dalına ayrılmaktadır.

Kişi Hukuku: Kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişiliğin korunması, kişisel durumların sicili, yerleşim yeri gibi kavramları içine alan kişi hukuku, gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiliklerden dernek ve vakıfları da inceleyen medeni hukuk dalıdır.

Aile Hukuku: Aile kavramını ve bu kapsamda nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, nesep gibi konuları inceleyen medeni hukuk dalıdır.

Miras Hukuku: Bireyin ölümünden sonra mallarının, alacaklarının ve borçlarının durumunu düzenleyen medeni hukuk dalı.

Eşya Hukuku: Kişinin taşınır veya taşınmaz mallar ile kurduğu bağları düzenler. Zilyetlik, tapu sicili, ayni hak, mülkiyet, rehin, ipotek gibi konular eşya hukuku kapsamında incelenir ve medeni hukuk dalıdır.

Borçlar Hukuku: Kişiler arasındaki borç ve alacak ilişkilerinin düzenlendiği medeni hukuk dalıdır.

Tüm sorularınız için iletişime geçin

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.