Ceza Hukuku

Ceza hukuku, adaletsizlik oluşturan insan fiillerinin hangilerinin suç sayılması gerektiğini, bu fiillerin hangi koşullarda suç teşkil etmesi gerektiğini ve ne tür cezaların verilmesi gerektiğini belirleyen bir hukuk dalıdır. Özetle ceza hukuku, suç oluşturan fiilleri ve bu fiile uygulanacak cezayı belirler.

Ceza Hukukunun Amacı Nedir?

Devletin temel görevleri, yasaya göre bir yasa oluşturmak ve devam etmektir. Devlet bu görevi kanunun kuralları ile tamamladı. Kanunun tüm kurallarının amacı, insanlar arasındaki ilişkiyi organize etmek ve şirketin yetkililerde ve düzeyde olmasını sağlamaktır. Ceza hukuku da bu ortak hedefe kendi araçlarıyla aynı şekilde katkıda bulunur.

Ceza Hukukunun Özellikleri

Din kurallarına benzer diğer davranışsal standartlara ek olarak, toplumu oluşturan insanların bu davranış normlarının gereklerine göre hareket edip etmedikleri, onların ahlaki gelişim derecelerinin bir parçasıdır. Yalnızca ceza hukuku ve diğer tüm hukuk kurallarının aksine, devlet gücünü aykırı davranışlar için yaptırım uygulamaya zorlar. Hukuk hükümleri, devletin sosyal düzeni koruma yükümlülüğünü yerine getirme gücüne dayanır. Ceza hukuku, sağladığı yaptırımlar sadece devlet tüzel kişileri tarafından uygulandığından, diğer hukuk dallarından daha fazla devlet müdahalesi gerektirir.

Devlet, ceza hukuku hükümleri olmaksızın toplumsal barışı koruma görevini etkin bir şekilde yerine getiremez. Ceza hukukunu, toplumsal düzeni tesis etmek için son çare olarak ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sadece devlet kullanmalıdır. Ceza hukuku, suçları ve bunlara uygulanan cezaları belirleyen disiplindir. Ceza hukuku, mevcut yaptırımların caydırıcı etkisi ile hukuki değerleri koruma işlevine sahiptir.

Ceza kanunu, söz konusu hukuki değerleri ihlal eden bir hakaret suçu olarak ele alarak işlevini yerine getirmektedir. Örneğin, kasten yaralamayı suç olarak tanımlayarak kişilerin vücut dokunulmazlığı; İnsanların cinsel bağışıklığı cinsel dokunulmazlıkları korunmaktadır. Ceza hukuku, kamu hukuku bilimidir. Çünkü bir suçlunun dönüşümüyle, bu suçu devletle işleyen kişi için bir ceza ilişkisi kuruldu.

Ceza Muhakemesi Kanunu Nedir?

Ceza muhakemesi kanunu, suç faaliyeti iddialarıyla başlayan ve bu iddialar suçlu lehinde veya aleyhine yenilenene kadar devam eden bir süreci belirtir. Ceza muhakemesi kanunu, sürece dâhil olanların hak, yükümlülük ve yetkilerini belirlemek amacıyla oluşturulmuş bir dizi dava, savunma ve yargılama türü faaliyetlerden oluşan bir hukuk alanıdır

Tüm sorularınız için iletişime geçin

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.