Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler Hukuku Nedir?Şirketler Hukuku; ticaret şirketlerinin kurulmasını, birleşmesini, bölünmesini, tasfiye edilmesini ve iç işleyişlerini inceleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı; sermaye artırımı, genel kurul toplantıları, sözleşme prosedürleri, hisse devirleri, kıymetli evrakların düzenlenmesi gibi konularla ilgilenmektedir. Söz konusu ticaret şirketlerinin birtakım ortak özellikleri ise şunlardır;

Tüzel Kişilik Bulunması: Bütün ticaret şirketleri tüzel kişilik olarak kabul edilmektedirler.
Sınırlı Sayı İlkesine Bağlılık: Kurucular tarafından ancak kanunda belirtilen ortaklık tiplerinden biri seçilebilir. Bunlar; limited, anonim, komandit, kollektif ve kooperatif ortaklıktır.

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Olanağı: Burada; şahıs şirketi, sermaye şirketi ve kooperatif şeklinde bir ayrım mevcuttur. Sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri ancak sermaye şirketinin devralan olması durumunda birleşebilmektedirler. Bununla beraber bir şirket tam olarak bölünürse malvarlığının tümünü başka bir şirkete devrederek unvanını ticaret sicilinden sildirir. Kısmi bölünme durumunda ise şirket malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü devredip yavru şirket konumuna geçebilmektedir. Ayrıca belli tipteki şirketler, ihtiyaç hasıl olması halinde diğer türdeki şirketlere dönüştürülebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.