Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket Türleri Nelerdir?Limited Şirketler: Bir veya birden çok gerçek kişi tarafından en az on bin Lira sermayeye sahip olunması şartıyla kurulan şirketlerdir. Ortak sayıları en fazla elli kişi olabilmektedir. Kanun dışına çıkılmadığı sürece her türlü ekonomik amaca hizmet edebilirler. Fakat sigortacılık ile bankacılık faaliyeti yürütmeleri yasaktır. Buradaki ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildirler. Yalnızca taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödeme yükümlülükleri vardır.

Anonim Şirketler: Bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası gibi alanlarda hizmet vermektedirler. Bu şirketlerin ortak sayısı beş yüz kişiyi aşabilmektedir. Kurulabilmeleri için en az elli bin Lira sermayeye ihtiyaç vardır. Ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Anonim şirketler kararların alınmasında kural olarak çoğunluk ilkesini benimsemiştir. Genel kurulda kabul edilen kararların, toplantıya katılmayanlar ile katılıp da muhalif oy verenler için de bağlayıcı özellikte olmasından ötürü; genel kurul kararlarına karşı sık sık iptal davası açılabilmektedir.

Komandit Şirketler: İki veya daha çok kişi tarafından bir sözleşme uyarınca kurulan ve alacaklılara karşı ortaklardan bazılarının sınırlı, bazılarının ise sınırsız sorumluluğu bulunan şirketlerdir. Sorumlulukları sınırsız olan ortaklara komandite, sorumlulukları sınırlı olan ortaklara ise komanditer denilmektedir. Komandite yalnızca gerçek kişilerden oluşabilirken, komanditer gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilmektedir.
Kollektif Şirketler: En az iki gerçek kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlerdir. Asgari bir sermaye tutarı belirlenmemiştir. Şirketin borç ve alacaklarından bütün ortaklar sorumludur. Bu tip şirketler genellikle küçük aile işletmeleri olarak bilinmektedirler.

Kooperatif Şirketler: Ortak çıkarları gözeterek, dayanışma ve özverili çalışma ile ilerleyen şirketlerdir. Ortaklara maddi katkı sunmakla beraber toplumun kalkınmasına da destek olurlar. Asgari sermaye kısıtlaması yoktur. Sermaye olarak; taşınır eşya, mülk, para ya da maddi değeri olan diğer şeyler ortaya konulabilmektedir. Borçlardan doğan sorumluluk ise ortakların payları ile sınırlıdır.

Şirketler Hukuku genel itibariyle şu davaları kapsamaktadır; şirketlerin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri, genel kurul kararlarının iptal davaları, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların maruz kaldığı zararın tazmini, öz sermaye tespiti davaları, kira, alım satım, kredi ve bayilik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar v.b.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.