Miras Hukuku Nedir?

Miras Hukuku Nedir?

Miras Hukuku Nedir?Medeni Hukuk’un bir diğer alt dalı da “Miras Hukuku”dur. Miras hukuku en basit tabirle; ölmüş olan geçek bir kişinin mallarının, haklarının ve borçlarının kime veya kimlere ne şekilde kalacağını düzenleyen kurallar bütünüdür. Miras bırakan kişiye muris, mirasa tereke, mirasçıya ise varis denilmektedir. Mirasçılar kendi içerisinde yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak ikiye ayrılırlar. Yasal mirasçılar, bizzat kanun koyucu tarafından belirlenmiş olan kişilere denir. Burada miras bırakanın herhangi bir iradesi söz konusu değildir. Bu kişiler kanun dilinde, vefat eden gerçek kişinin hısımları olarak geçmektedirler. Hısımlık ise; kan hısımlığı, kayın hısımlığı ve evlatlık hısımlığı olarak alt kollara ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra halihazırda hayatta olan eşin ve devletin de mirasçı olma hakkı mevcuttur.

Muris, 3 şekilde vasiyetname bırakabilmektedir: Resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyetname. Vasiyetnamenin kabul edilmemesi veya iptal edilme sebepleri ise şunlardır:

Vasiyetname yapanın tasarruf ehliyetinin bulunmaması.

-Vasiyetnamenin yanılma, aldatma, hile, korkutma veya zorlama yoluyla yapılması.

-Vasiyetnamenin gerek içeriğinin gerekse de bağlandığı koşullar veya yüklemelerinin hukuka ve ahlaka aykırı olması.

-Vasiyetnamenin şekil yönünden noksan olması.

Miras hukuku kapsamında yalnızca edinilmiş mallar ve değeri para ile ölçülebilecek eşyalar değil, ölen kişinin borçları da yer almaktadır. Bununla beraber mirasçıların kendilerine bırakılan borçları ve mal varlığını reddetme hakları vardır. Redd-i miras olarak adlandırılan bu durum, varisler tarafından yapılan bir irade beyanı ile kolaylıkla gerçekleşmektedir. TMK madde 607’de; “Koruma önlemi olarak terekenin yazımı hâlinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.” denilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.