İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun Amacı Nedir?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun Amacı Nedir?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'nun Amacı Nedir?İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun esas amacı; işten çıkarma ve işe iade, kıdem ve ihbar tazminatı, haklı fesih, iş yeri devri, iş kazaları, işe alım ve çıkarma işlemleri, işveren değişikliği, iş sözleşmelerinin hazırlanması gibi durumlarda tarafların haklarını hukuksal zeminde gözetmektir. Bununla birlikte İş Hukuku’nun birtakım ilkeleri bulunmaktadır. Bunlar:

-İşçiyi Koruma İlkesi: Burada güçlü olan taraf işveren olduğu için devlet geçim şartları noktasında daha zor bir durumla karşı karşıya kalan işçiyi müdafaa etmekle yükümlüdür. Asgari çalışma şartları, grev hakkı ve toplu sözleşme hakkı bu ilkeyle korunmaktadır.

-İşçi Yararına Yorum İlkesi: Dava sürecinde yeterince açık olmayan bir hukuki düzenleme varsa eğer, hukuka aykırı olmayacak bir şekilde işçi lehine hareket edilmektedir. Fakat bu, haklı olan işçinin korunması içindir. Haksız bir konumda bulunan işçinin müdafaa edilmesi manasına gelmemektedir.

-İşçinin Kişiliğinin Tanınması: İşçinin maddi çıkarlarının yanı sıra kişiliğinin de korunması gerekmektedir.

-Eşit Davranma İlkesi: İş ilişkisinde dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüşlerle alakalı herhangi bir ayrımcılık yapılamaz. Bunun yanı sıra kayda değer bir sebep bulunmadığı takdirde tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi veya belirsiz süreli çalışan işçiye karşı herhangi bir farklı tavır takınılması durumu da söz konusu olamaz. İşçi bir ayrımcılıkla karşılaşırsa eğer dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminat ile birlikte yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. İşçi, işverenin eşitsiz tutum sergilediğini ispat etmekle yükümlüdür. Aynı şekilde işveren de karşılık olarak böyle bir eşitsiz tutumu sergilemediğini ispat etmekle yükümlüdür.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun uygulanmasında idari teşkilat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Kurumu ve Sosyal Sigortalar Kurumu’dur. Bu alanda görülen davalar ise şu şekildedir; İşe iade davaları, iş akdinin feshi davaları, iş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları, sigorta hizmet tespit davaları, toplu iş davaları, kıdem ve ihbar tazminatı davaları, sözleşmenin yorumlanması davaları, sendikal faaliyetler ile ilgili anlaşmazlık davaları.

Biz Jura Avukat & Danışmanlık olarak tüm desteğimizle yanınızda olacağımızı ve haklarınızı her türlü hukuksal temel çerçevesinde savunacağımızı taahhüt ediyoruz. Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.