İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; işveren ve işçi arasındaki iş ilişkisini yasaların getirdiği hükümler gereğince inceleyen hukuk dalıdır. Kendi içerisinde 3 ana başlığa ayrılmaktadır: Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku.
Bireysel İş Hukuku: İş ilişkisini, iş ilişkisinin son bulmasını ve iş ilişkisinin son bulmasının sonuçlarını incelemektedir. Bu alandaki temel kanunlar; 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’dur.
Toplu İş Hukuku: Toplu iş sözleşmeleri, sendikalaşma hareketleri, grev ve lokavt, hak ve menfaat uyuşmazlıkları ve hakem kurallarını incelemektedir. Bu alandaki temel kanun 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’dur.
Sosyal Güvenlik Hukuku: Ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların; sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler ile olan ilişkilerini incelemektedir. Bu alandaki temel kanunlar; 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’dur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.