Boşanma Tazminat Davası

Boşanma Tazminat Davası

Boşanma Tazminat Davası Boşanma Sebebiyle Oluşan Maddi ve Manevi Tazminat Davası: Buradaki maddi tazminat; mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma sebebiyle zedelenen kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan talep ettiği tazminattır. Manevi tazminat ise; boşanmaya neden olan meseleler nedeniyle kişilik hakları zarar gören tarafın, kusurlu olan taraftan talep ettiği tazminat türüdür.

-Maddi tazminat almak isteyen kişinin kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmektedir. Her iki taraf eşit derecede kusurlu ise tazminata hükmedilmez.

-Maddi tazminat talep eden kişinin mevcut veya beklenen menfaatleri zarar görmüş olmalıdır.

-Maddi tazminat belirlenirken hakim; tarafların ekonomik sosyal durumlarına, fiilin ağırlığı ve kusur derecelerine, paranın alım gücüne, mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına ve hakkaniyet ilkesine göre karar vermektedir.

-Manevi tazminat miktarının belirlenmesinde ise kişilik haklarına yapılan saldırının niteliği ve tarafların ekonomik – sosyal durumlarına bakılmaktadır.

-Tazminatın faiz oranı; davanın açıldığı veya kararın verildiği tarihten itibaren değil, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren yürütülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.