Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Miras Hukuku Nedir?Aile, toplumun en küçük yapı birimidir. Dolayısıyla toplumun inşa edilmesi ve düzenin sağlanması noktasında ilk etapta aile birliğinin sağlamlaştırılması lazım gelmektedir. Birtakım bozulmaların yaşandığı durumlarda ise Medeni Kanun’un bir alt dalı olan “Aile Hukuku” devreye girerek bireylerin doğuştan veya sonradan sahip olduğu hakları korumakla yükümlüdür. Burada ele alınan başlıca konular; nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri,  boşanmanın koşulları ve sonuçları, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, yardım nafakası, aile içi şiddet, kayyımlık ve mal rejimleridir. 

Boşanmaların özel ve genel sebepleri bulunmaktadır. Özel boşanma sebepleri; zina, hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk, akıl hastalığı, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme olarak kabul edilmektedir.

Zina: Eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkide bulunmasıdır. Taraflardan biri zina ederse eğer diğerinin boşanma davası açma hakkı vardır. Birlikte yaşamaya ara verilmesi durumunda dahi eşten başkasıyla cinsel ilişkide bulunmak zinadır. Flört etme, mektuplaşma, öpme, sarılma, mesajlaşma, telefonda konuşma gibi durumlar zina kapsamında değildir. Zina yapan tarafı affeden kişinin ise dava hakkı yoktur.

Hayata Kast ve Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış: Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi ve pek kötü ya da ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunması boşanma sebebidir. Af durumunda dava hakkı düşmektedir.

Terk: Medeni Kanun’a göre; “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter  tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.”

Akıl Hastalığı: Eşlerden bir tanesi akıl hastası olup ortak hayatı çekilmez bir hale getirirse eğer, hastalığın geçmesinin mümkün olmadığına dair resmi bir sağlık kurumundan rapor alınarak boşanma davası açılabilmektedir.

Suç İşleme: Küçük düşürücü ve utanç verici suçlar boşanma sebebi sayılmaktadır. Örneğin; zimmet, ihtiras, casusluk, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık ve inancı kötüye kullanma. Bu suçların evlilik birliği içerisinde işlenmiş olması gerekmektedir. Geçmiş hayattaki suçlar için dava açılamaz.

Haysiyetsiz Hayat Sürme: Toplum kurallarına göre; namus, şeref, onur kavramlarıyla örtüşmeyecek şekilde yaşamak haysiyetsizliktir. Haysiyetsiz davranışın boşanma sebebi olabilmesi için süreklilik taşıması gerekmektedir. Bir kez yapılması halinde kusur sayılmamaktadır.

Genel boşanma sebepleri; şiddetli geçimsizlik, temelinden sarsılma, kusur, ortak hayatın yeniden kurulamaması, cinsel ilişki kurmamak veya cinsel ilişkiden kaçınmak, bağımsız konut sağlamamak gibi durumlardır.

Şiddetli Geçimsizlik: Evlilik birliğinin eşlerden biri veya her ikisi için çekilmez hale gelmesi ve devamının mümkün olmaması halidir.

Temelinden Sarsılma: Eşlerin ortak hayatı sürdürme durumu kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmışsa eğer her iki taraf da boşanma davası açma hakkına sahiptir.

Kusur: Eşlerden her ikisinin kusurlu ya da kusursuz olması durumunda dava açılabilmektedir. Davacı davalıdan daha kusurlu ise dava reddedilmektedir.

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması: Eşlerin en az 3 yıl boyunca fiili olarak bir araya gelmemesi sebebiyle eşlerden birisi dava açabilmektedir.

Cinsel İlişki Kurmamak / Cinsel İlişkiden Kaçınmak: Eşlerden bir diğeri herhangi bir hastalık olmaması halinde sürekli olarak cinsel ilişkiden kaçınıyorsa eğer, karşı taraf boşanma davası açma hakkına sahiptir.

Bağımsız Konut Sağlamamak: Bağımsız konut temin etmemek ve kaynananın olumsuz sözlerde ve müdahalede bulunması boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir.

Boşanma davalarında kadın kusurlu bulunsa dahi nafaka alma hakkına sahiptir. Ancak; kadın çalışıyorsa ve düzenli bir geliri varsa, kadın emekli maaşı ve kira alıyorsa, kadın yeni bir evlilik yapmış veya evlilik hayatı yaşıyorsa, kadın kendi isteği ile işten ayrılmışsa, eski eşin düzenli bir işi ve geliri yoksa nafaka bağlanmamaktadır. Anlaşma boşanmanın gerçekleşmesi için ise en az 1 yıl evli kalma zorunluluğu vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.