Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Sözleşme metni, 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe giren
15 No.lu Protokol’ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS)
No. 213) ve 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu
Protokol’ün (AKAS No. 194) düzenlemelerine uygun olarak
değiştirilmiş haliyle sunulmaktadır. Sözleşme metni, daha önceden,
21 Eylül 1970’te yürürlüğe giren 3 No.lu Protokol’ün
(AKAS No. 45), 20 Aralık 1971’de yürürlüğe giren 5 No.lu Protokol’ün
(AKAS No. 55) ve 1 Ocak 1990’da yürürlüğe giren 8 No.lu Protokol’ün
(AKAS No.118) düzenlemelerine uygun olarak değiştirilmiş olup,
2 No.lu Protokolün (AKAS No. 44) metnini de kapsamaktaydı.
5. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bu Protokol, yürürlüğe girdiği
21 Eylül 1970’ten bu yana Sözleşmenin ayrılmaz parçası
sayılmaktaydı. Anılan Protokollerle değiştirilen veya eklenen tüm
hükümlerin yerini, yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1998 tarihinden
itibaren 11 No.lu Protokol (AKAS No. 155) almıştır. Bu tarih itibariyle,
1 Ekim 1994’te yürürlüğe giren 9 No.lu Protokol (AKAS No. 140)
yürürlükten kalkmış, 10 No.lu Protokol (AKAS No. 146) de konusuz
kalmıştır.
Sözleşme ile protokollerinin imza ve onaylanmalarına ilişkin son
durum ile yapılan beyanlar ve konulan çekincelerin tam listesine
www.conventions.coe.int adresinden erişelibilir.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.