Gaziosmanpaşa Şirket Avukatı

Gaziosmanpaşa Şirket Avukatı

Gaziosmanpaşa Şirket AvukatıGaziosmanpaşa Şirket Avukatı Büyük şirketlerin danışman hukukçulara ihtiyaçları oluyor. Şirketlerin ticari hayatta geçtikleri her türlü problemi çözmeye odaklı olarak yardım ve danışmanlık ile alakalı olarak hukuki hizmet sunmaktayız. Söz konusu şirket olunca, müşteriler yalnızca yerli olmuyor aynı zamanda yabancı müşteriler de bulunuyor ve her birinin talebi ise farklı bir doğrultuda oluyor.

Yerli ve yabancı müvekkillerimizin talepler doğrultusunda şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin yapılması ve günlük danışmanlık hizmetinin verilmesi öncelikli olarak ticaret ve şirketler hukuk alanında daha hızlı ve seri bir şekilde çözümler üretip daha etkin olmaya çalışıyoruz. İstanbul Gaziosmanpaşa Şirket Avukatı  olarak misyonumuz bu yönde. Ticari hayattaki alacak sahiplerinin tahsili için en hızlı ve en etkin bir biçimde hukuki hizmet sunmaktayız.

Gaziosmanpaşa Şirket Avukatı Hukuk ve Genel Danışmanlık Alanındaki Hizmetlerimiz

Ticari alacakların takibini sürekli olarak yapıyoruz. Bunun yanı sıra şirketlere danışmanlık veriyoruz. Şirketlere birleşme, bölünme ve devir işlemleri açısından hukuki danışmanlık vererek süreci sürekli olarak takip ediyoruz. Bu sürecin takibi oldukça önemli bir iştir. Acentelik sözleşmesi hazırlanmasında şirketlere yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra sözleşmelerin imzalanması, denetimi ve buna bağlı davalar ile ilgili bilgiler ediniyoruz. Distribütörlük sözleşmesi hazırlanmasında imzalanmasında, denetiminde öncülük ediyoruz ve buna bağlı davalar için gerekli olan araştırmaları yapıyoruz. Şirketler hukuku ve genel danışmanlık prensiplerine uygun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Şirketlerin Kurumsal İşleyişleri

Finansal kiralama sözleşmesi hazırlanmasında şirketlere yardım ediyoruz. Bunun yanı sıra imzalanması, denetimi ve bağlı davalar ile ilgili yeterli delil ve bilgi topluyoruz .İstanbul Gaziosmanpaşa Şirket Avukatı Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket yönetimidir. Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal işlerin, dokümanların hazırlanması gibi alanlarda hukuki danışmanlık hizmetlerini veriyoruz. Şirket genel kurularının organize edilmesi de firmamıza aittir. Genel kurul kararlarının iptali davaları ve genel danışmanlık davalarına büromuz bakıyor. Yönetim Kurulu üyelerine karşı yeterli düzeyde sorumluluk davaları alanında hizmet veriyoruz. Bu konularda İstanbul Gaziosmanpaşa şirket avukatından destek ve hizmet alabilirsiniz.

Gaziosmanpaşa Şirket Avukatı

Kişi ve kuruluşların ekonomik alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı aslında hukuk sahasında da ticari faaliyetler olarak değerlendirilir. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, ticari faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Jura Avukatlık & Danışmanlık Bürosu, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmış ticaret ve şirket avukatı ekibi ile danışmanlık ve ticari dava hizmeti vermektedir.

Gaziosmanpaşa Ticaret ve Şirket Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Gümrük davaları
 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar
 • Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi
 • Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü
 • Ticari şirketlerin alım ve satımı
 • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri
 • Ortaklık sözleşmeleri
 • Kıymetli evrak hukuku
 • Risk Sermayesi
 • Sermaye Piyasaları
 • Kredi sözleşmeleri
 • Leasing sözleşmeleri
 • Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetleri
 • Haksız rekabet
 • Şirket yönetimi
 • Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
 • İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri
 • Kredi anlaşmaları
 • Tüketicin korunması
 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
 • Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
 • Yurtdışı alacak takibi
 • Yurtdışı yatırım danışmanlığı
 • Gümrük işlemlerinin yapılması
 • İhracat tahsillerinin denetlenmesi
 • İthalat işlemlerinin yapılması
 • Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması
 • Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler
 • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
 • Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi

Gaziosmanpaşa Şirket Avukatı, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında şirketlerde yerinde inceleme yaparak firmaların eksik olduğu konuları ve sonuca göre ihtiyaçlarını belirleyerek raporlandırmaktadır. Rapora göre karşılaşılan riskleri ve düzeltilmesi için TTK uyum çalışmaları yapılır. Ayrıca dava süresince yöneticilerle özel olarak çalışılır, durum ve süreç raporlandırmaları yapılır.

Jura Avukatlık & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.

Etiketler

Gaziosmanpaşa şirket avukatı
Gaziosmanpaşa şirket avukatı aranıyor
Gaziosmanpaşa şirket avukatı arıyorum
Gaziosmanpaşa şirket avukatlığı
Gaziosmanpaşa şirket danışmanlığı avukat
Gaziosmanpaşa şirket hukuku avukatı
Gaziosmanpaşa şirket hukuk avukatı
Şirket Avukatı

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.