Bahçelievler İş Hukuku Avukatı

Bahçelievler İş Hukuku Avukatı

İş  hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerden doğan hak ve yükümlülükleri düzenleyen bir hukuk alanıdır. Bireysel hukuk, grup hukuku ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmaktadır. Ekonomik hayatın kurumsallaşmasıyla birlikte önemi daha da artan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, günümüzde çalışanların sosyal refahını artıran çözümler sunmaktadır. İşe alım ve işten çıkarma işlemleri, iş sözleşmeleri ve şirket kuralları, işten çıkarma ve işe iade, kıdem tazminatı ve işten çıkarma, yasal işten çıkarma, iş kazaları, iş değişiklikleri, işveren değişiklikleri, organizasyonel değişiklikler İş ve Sosyal Güvenlik Kanununun bir parçasıdır.

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Burada genel anlamda  Bahçelievler iş hukuku avukatının görevlerini tanımlamak gerekirse; iş hukuku yasaları çerçevesinde işçi ve işverenin herhangi bir hak kaybına uğramasını önlemek amacıyla çalışan ya da ortada bir hak ihlali mevcut ise söz konusu bu ihlalin tazmini için gerekli hukuki süreci yürüten avukat Bahçelievler iş hukuku avukatıdır şeklinde bir tanımlama yapılabilir. İş hukuku avukatının görevleri genel hatları ile aşağıda sıralanmıştır:

 • Taraflar arasındaki hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Taraflara arasında yapılan iş sözleşmesinin sona erme döneminde fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde ilgili kişilere bilgilendirme yapılması,
 • Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmetinin sunulması,
 • Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili dava açılması ve dava sürecinin takip edilmesi,
 • Mobbing ve kötü niyet davasının açılması ve dava takibi,
 • İşe iade davasının açılması ve takip edilmesi,
 • İş kazasından kaynaklı şekilde ortaya çıkan tazminat ve ceza davaları,
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda yasal mevzuat çerçevesinde ilgililere bilgilendirme yapılması,
 • İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm uyuşmazlıklarla ilgili dava açılması işlerine bakılması,
 • Şahıslar arasında yaşanan uyuşmazlık halinde dava açılması, takibi ve neticelendirilmesi safhalarında işçi ya da işveren temsilcisi olarak iş hukuku avukatı görev alır.

İş Hukuku Avukatının İşçilere ve İşverenlere Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; iş hukuku alanında işçi avukatı ve şirket avukatı olmak üzere iki ayrım söz konusudur. İş kanununa hakim, işçinin haklarını savunan ve iş hukuku alanında tecrübe sahibi olan avukat işçi avukatıdır. Genel itibariyle işçiler işten ayrıldıklarında ya da çıkarıldıklarında haklarının neler olduğunu ve ne gibi hukuki imkanlara sahip olduklarını bilmezler. Bazı işletme, iş yeri ya da şirketler de bu bilgisizlikten yararlanarak işçinin mağdur olmasına yol açarlar. Söz konusu bu hallerde iş avukatları işçiyi sahip oldukları haklar ve uymak zorunda olduğu yükümlülükler konusunda bilgilendirirler. Bu anlamda işçi avukatları gerektiği hallerde işçiye hukuki destek sağlar. Benzer bir şekilde şirket avukatları ise ilgili işletmelere danışmanlık yapar.

İş Hukuku Avukatının İş Davalarındaki Rolü Nedir?

Öncelikle  Bahçelievler iş avukatının rolünden bahsetmek gerekirse; işçi ile işveren arasında akdedilen iş sözleşmesinin hazırlanması, söz konusu bu sözleşmenin uygulanması ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak olan hak ve alacaklarla bu konulardaki uyuşmazlıkların çözümü iş hukuku avukatının faaliyet alanını meydana getirir. Buna göre; iş hukuku avukatı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, izin alacağı, maaş alacağı vb. gibi iş davalarına bakmakla yükümlüdür. Söz konusu davalar İş Mahkemesinde görülür. İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesine dayalı şekilde ortaya çıkan hak ve yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda ilgili taraflardan her biri kendisi ya da vekalet verebileceği bir iş hukuku avukatı ile İş Mahkemesinde dava açmak yolu ile hak arayışına girebilirler. İşçinin haklarını korumak ve işçiyi bu konuda bilgilendirmek de Bahçelievler iş hukuku avukatının görevlerinden birisidir.

İş Hukuku İlkeleri

İşçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri geliştirerek hukuki sorunların önüne geçmek ve işverenlerin yasal prosedürlere uygun olarak çalışmalarını sağlamak amacıyla uygulanan iş ve sosyal güvenlik hukuku belirli esaslara dayandırılması. Bu ilkede işçileri yasal koruma yoluyla koruma ilkesi esastır. Refah devleti ilkelerine göre faaliyet gösteren ülkelerde asgari çalışma koşulları, toplu pazarlık, örgütlenme hakkı ve grev hakkı bu ilkeler tarafından korunmaktadır. İş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarındaki yasal ve sözleşme hükümleri belirsiz ise işçi lehine yorum yapılır. Ancak, çalışan dostu bir yorumun toplum üzerinde olumsuz bir etkisi varsa, bu yorum sınırlandırılmalıdır. Aynı zamanda lehinize hukuka aykırı yorumlar yapmamalısınız. Bu ilkeler aynı zamanda iş hukukuna da yön vermektedir. Şirket içi politika ve yönergelerin geliştirilmesi, iş hukuku hakkında bilgi, iş ve iş sözleşmelerinin devri için hazırlık, ikramiyelerin hazırlanması, ikramiyelerin ödenmesi ve sosyal haklar için gerekli diğer prosedürler, geçerli çalışma ortamına uygunluk müvekkillere güvenlik kanunları, protokoller, savunma çağrıları, uyarılar ve sonlandırmalar ve hepsinden önemlisi hazırlıktır. Hukuk büromuzdan hizmet alabilirsiniz. Size istediğiniz tüm faydaları sağlayacağından emin olabilirsiniz.

 

 


Etiketler

Bahçelievler iş avukatı,
Bahçelievler iş avukatına sor
Bahçelievler iş hukuku avukatı
bahçelievler iş kazası avukati
iş avukatına sor,
iş hukuku avukatı,
iş kazası avukat
kıdem tazminat avukatı
İstanbul işci avukat
İstanbul iş avukatı
işci avukatı Bahçelievler

İş Hukuku Avukatı

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.